Liên hệ

Dùng gói cao cấp có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi qua webchats.

Dùng gói miễn phí có thể gửi email đến support@canvato.net để được hỗ trợ nhưng mức ưu tiên thấp hơn.

Hỗ trợ Helpdesk

Bản hỗ trợ dựa trên vé của chúng tôi dành cho người dùng và nhóm trong kế hoạch PRO sắp ra mắt. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi phát hành kế hoạch mạnh mẽ này

Mạng xã hội

Chúng tôi hiếm khi có đủ thời gian để trả lời mọi người trên các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi. Chúng tôi để nó cho các chương trình! Hãy tìm cách khác để liên hệ với chúng tôi nếu vấn đề tốc độ!

Hỗ trợ qua Chat

Giúp kết nối bạn trực tiếp với một trong những nhà phát triển của chúng tôi. Tuy nhiên, vì tôi thường bận rộn cải thiện nền tảng cho bạn, đây không phải là cách đáng tin cậy nhất để liên hệ với chúng tôi.