Mẫu ngang đặt trọng tâm vào tên, tiêu đề và doanh nghiệp của bạn với vị trí và màu nhấn. Đó là lựa chọn tuyệt vời để làm nổi bật thương hiệu của bạn.